ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dlouhá poloautomatická střelná zbraň, jejíž zásobník a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje
Anglicky :semi-automatic long firearm whose magazine and chamber can together hold more than three rounds
Francouzsky :arme a feu longue semi-automatique dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches
Německy :halbautomatische Langfeuerwaffe, deren Magazin und Patronenlager mehr als drei Patronen aufnehmen kann

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :391L0477 Rezort :MV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Skýpalová Markéta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti