ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :deficit přístupu
Anglicky :access deficit
Francouzsky :déficit d'acces
Německy :Zugangsdefizit

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :technology & applied sciences
Podskupina :TE1 general

Zdroj(celexová čísla) :31998X0195 Rezort :ČTÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Macková Milena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti