ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :antikoncepční prostředek
Anglicky :contraceptive
Francouzsky :contraceptif
Německy :Empfängnissverhütungsmittel

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :medicine
Podskupina :ME1 general

Zdroj(celexová čísla) :396R2214 Rezort :MZ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Bartošová Marie

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti