ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bentonit
Anglicky :bentonite
Francouzsky :bentonite
Německy :Bentonit

Výklad :
Poznámka :enologická látka užívaná k čiření u vína
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG7 viticulture

Zdroj(celexová čísla) :399R1493 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti