ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :demografické zázemí
Anglicky :demographic background
Francouzsky :contexte démographique
Německy :demographischer Hintegrund

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :statistics
Podskupina :ST1 general

Zdroj(celexová čísla) :31998R0577 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Povolná Jarmila

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti