ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :datový soubor
Anglicky :data file, data set
Francouzsky :fichier, ensemble de données
Německy :Datei

Výklad :
Poznámka :angl. a franc. verze používají dvou variant
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31995D0337,32001R2163 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti