ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čistý provozní přebytek národního hospodářství
Anglicky :net operating surplus of the economy
Francouzsky :excédent net d´exploitation de l´économie
Německy :Nettobetriebsüberschuss der Volkswirtschaft

Výklad :the net operating surplus of the economy is equal to the gross operating surplus of the economy less consumption of fixed capital
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31997D0619 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti