ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cílený rybolov
Anglicky :direct(ed) fishery
Francouzsky :peche ciblée, peche dirigée
Německy :gezielte Fischerei, gezielter Fang

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AGB fishing, fish breeding & aquaculture

Zdroj(celexová čísla) :31999R2742 Rezort :MZe
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti