ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bezvodé máslo
Anglicky :anhydrous butter
Francouzsky :beurre anhydre
Německy :wasserfrei Butter

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG1 general

Zdroj(celexová čísla) :31997D0080,31998D0582 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti