ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :asistenční služby v případě nehody nebo poruchy silničního vozidla
Anglicky :assistance on the occasion of an accident or breakdown involving a road vehicle
Francouzsky :assistance a l´occasion d´un accident ou d´une panne affectant un véhicule routier
Německy :Beistandsleistungen anläßlich eines Unfalls oder einer Panne eines Kraftfahrzeugs

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :Insurance
Podskupina :AS7 land vehicle insurance (sn: other than railway rolling stock)

Zdroj(celexová čísla) :384L0641 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Škvařilová Drahomíra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti