ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Anglicky :Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic
Francouzsky :Agence pour la protection de la nature et du paysage de la République tchčque (f)
Německy :Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik (f)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti