ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dlouhé jednoranové střelné zbraně s drátkovým vývrtem
Anglicky :long firearms with single-shot rifled barrels
Francouzsky :armes a feu longues a un coup par canon rayé
Německy :lange Einzellader-Feuerwaffen mit gezogenem Lauf / gezogenen Läufen

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :391L0477 Rezort :MV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Skýpalová Markéta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti