ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cenné papíry a akcie obchodovatelné na burze
Anglicky :stocks and shares dealt in on a stock exchange
Francouzsky :titres négociés en bourse
Německy :an Börsen gehandelte Effekten

Výklad :
Poznámka :bankovnictví
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31973L0183 Rezort :ČNB
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Němcová Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti