ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :burza cenných papírů se sídlem nebo činná v členských státech
Anglicky :stock exchange situated or operating in the Member States
Francouzsky :bourse de valeurs située ou operant dans les Etats Membres
Německy :in den Mitgliedstaaten ansässige oder tätige Wertpapierbörse

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :379L0279 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Břicháčková Věra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti