ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čistá realizovatelná hodnota
Anglicky :net realizable value
Francouzsky :valeur de réalisation nette
Německy :

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :transport
Podskupina :TR1 general

Zdroj(celexová čísla) :31998Y0120(01) Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti