ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cibule
Anglicky :onion
Francouzsky :oignon
Německy :Speisezwiebel

Výklad :
Poznámka :KN 070310
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999R2204 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti