ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celní koncese
Anglicky :tariff concession
Francouzsky :concession tarifaire f
Německy :Zollzugeständnis s

Výklad :
Poznámka :změněno z "celní výsada" podle MZV na základě názoru GŘC
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000R2563 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti