ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Bílá kniha “Výuka a učení – směrem k učící se společnosti”
Anglicky :White Paper "Teaching and learning - Towards the learning society"
Francouzsky :livre blanc "Enseigner et apprendre - Vers la société cognitive"
Německy :Weißbuch "Lehren und Lernen - auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft"

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999D0051,32000D1031,31999D0126 Rezort :MŠMT
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Kasalová Jana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti