ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :defibrilátor
Anglicky :defibrillator
Francouzsky :défibrillateur m
Německy :Defibrillator r

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999X0519 Rezort :MZ
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :JUDr. Bartošová Marie

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti