ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl
Anglicky :Bern Convention for the protection of literary and artistic works
Francouzsky :convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques
Německy :Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31993L0098,31991L0250,32001L0029,32001L0084 Rezort :MK
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Zollmann Benjamin

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti