ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :balast
Anglicky :ballast
Francouzsky :lest
Německy :Ballast

Výklad :neužitečné zatížení, přítěž; zatížení u lodí nebo letadel na vyrovnání váhy nebo těžiště; nezužitkovatelné složky surovin, např. nespalitelný obsah uhlí; nestravitelná nebo těžce stravitelná část krmiva
Poznámka :
Oblast použití-skupina :statistics
Podskupina :ST1 general

Zdroj(celexová čísla) :32000R1901 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti