ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :asistent, -ka ministra, vrchního ředitele, ředitele
Anglicky :assistant to the Minister of …, Section Director, Director
Francouzsky :assistant, -e du ministre, du directeur de section, du directeur (m,f)
Německy :Assistent, -in des Ministers, des Oberdirektors, des Direktors (m,f)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti