ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :civilní poloautomatická střelná zbraň
Anglicky :semi-automatic firearm for civilian use
Francouzsky :arme a feu civile semi-automatique
Německy :zivile halbautomatische Feuerwaffe

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :391L0477 Rezort :MV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Skýpalová Markéta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti