ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :betamimetika
Anglicky :beta-agonists
Francouzsky :ß-agonistes
Německy :ß-Agonisten

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AGC animal products

Zdroj(celexová čísla) :31996L0023,31999R1254 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti