ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bodové hodnocení
Anglicky :scoring
Francouzsky :notation
Německy :Rangordnungsprüfung

Výklad :jde o senzorické hodnocení, které vypracovala porota za použití číselné řady
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :399r2771 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti