ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cena s dodáním na hranice
Anglicky :free-at-frontier price
Francouzsky :prix franco frontiere
Německy :Frei-Grenze-Preis

Výklad :
Poznámka :Incoterms - Delivered at Frontier (DAF).
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999R1255 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti