ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :akcie na doručitele
Anglicky :bearer shares
Francouzsky :titres au porteur
Německy :Inhaberaktien

Výklad :a share,the certificate for which is made up without indicating the name of the owner and which is transferable by delivery ;share of stock on which there are no restrictions on transfer of ownership Aktie,die auf den(nicht namentlich bezeichneten)Inhaber lautet.Sie ist durch einfache Übergabe übertragbar
Poznámka :konzultace s JUDr. Kramolišem
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31998Y0328(01) Rezort :ÚV KOM
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Jiří Pelka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti