Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32018L0850
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů
Publikace:L 150 strana: 0100-0108
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
05.07.2020
Gestor aproximace:MŽP
Citace:(EU) 2018/850
Datum vydání:06/14/2018
Datum potvrzení gestora:07/02/2018
Stav notifikace:žádná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti