Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32020L0876
Název předpisu:Směrnice Rady (EU) 2020/876 ze dne 24. června 2020, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19
Publikace:L 204 strana: 0046-0048
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
27.06.2020
Gestor aproximace:MF
Citace:(EU) 2020/876
Datum vydání:06/26/2020
Datum potvrzení gestora:07/14/2020
Stav notifikace:žádná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti