Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32017L0853
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
Publikace:L 137 strana: 0022-0039
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
14.09.2018;14.12.2019
Gestor aproximace:MV
Citace:(EU) 2017/853
Datum vydání:05/24/2017
Datum potvrzení gestora:06/02/2017
Stav notifikace:částečná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti