Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32018L0852
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Publikace:L 150 strana: 0141-0154
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
05.07.2020
Gestor aproximace:MŽP
Citace:(EU) 2018/852
Datum vydání:06/14/2018
Datum potvrzení gestora:07/02/2018
Stav notifikace:žádná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti