Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32018L0645
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech
Publikace:L 112 strana: 0029-0041
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
23.05.2020;23.05.2021;
Gestor aproximace:MD
Citace:(EU) 2018/645
Datum vydání:05/02/2018
Datum potvrzení gestora:05/21/2018
Stav notifikace:žádná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti