Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32018L1808
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu
Publikace:L 303 strana: 0069-0092
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
19.09.2020
Gestor aproximace:MK
Citace:(EU) 2018/1808
Datum vydání:11/28/2018
Datum potvrzení gestora:12/13/2018
Stav notifikace:žádná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti