Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32019L0068
Název předpisu:Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/68 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
Publikace:L 015 strana: 0018-0021
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
17.01.2020
Gestor aproximace:MV
Citace:(EU) 2019/68
Datum vydání:01/17/2019
Datum potvrzení gestora:02/05/2019
Stav notifikace:částečná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti