Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32018L0957
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
Publikace:L 173 strana: 0016-0024
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
30.07.2020
Gestor aproximace:MPSV
Citace:(EU) 2018/957
Datum vydání:07/09/2018
Datum potvrzení gestora:07/25/2018
Stav notifikace:částečná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti