Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32020L0700
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu
Publikace:L 165 strana: 0027-0030
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
28.05.2020
Gestor aproximace:MD
Citace:(EU) 2020/700
Datum vydání:05/27/2020
Datum potvrzení gestora:06/11/2020
Stav notifikace:žádná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti