Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32018L0843
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU
Publikace:L 156 strana: 0043-0074
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
10.01.2020
Gestor aproximace:FAÚ
Citace:(EU) 2018/843
Datum vydání:06/19/2018
Datum potvrzení gestora:07/04/2018
Stav notifikace:částečná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti