Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32019L2177
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
Publikace:L 334 strana: 0155-0163
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
30.06.2020;30.06.2021
Gestor aproximace:MF
Citace:(EU) 2019/2177
Datum vydání:12/27/2019
Datum potvrzení gestora:01/15/2020
Stav notifikace:žádná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti