ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 2. Uspořádání Evropské dohody podle hlav a článků

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :VII. Přílohy
Kapitola :2. Uspořádání Evropské dohody podle hlav a článků

Text:Příloha č. 2

  Uspořádání Evropské dohody podle hlav a článků

  HLAVA I Politický dialog

  HLAVA II Všeobecné zásady

  HLAVA III Volný pohyb zboží

  ODDÍL I Průmyslové výrobky

  ODDÍL II Zemědělství

  ODDÍL III Rybolov

  ODDÍL IV Společná ustanovení

  HLAVA IV Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb

  ODDÍL I Pohyb pracovníků

  ODDÍL II Podnikání

  ODDÍL III Poskytování služeb

  ODDÍL IV Všeobecná ustanovení

  HLAVA V Platby, kapitál, soutěž a ostatní ekonomická ustanovení, sbližování práva

  ODDÍL I Běžné platby a pohyb kapitálu

  ODDÍL II Soutěž a ostatní ekonomická ustanovení

  ODDÍL III Sbližování práva

  HLAVA VI Hospodářská spolupráce

  Čl. 73 Průmyslová spolupráce

  Čl. 74 Podpora a ochrana investic

  Čl. 75 Průmyslové normy a posuzování shody

  Čl. 76 Spolupráce ve vědě a technice

  Čl. 77 Výchova a odborná příprava

  Čl. 78 Zemědělství a zemědělsko-průmyslový sektor

  Čl. 79 Energetika

  Čl. 80 Jaderná bezpečnost

  Čl. 81 Životní prostředí

  Čl. 82 Doprava

  Čl. 83 Telekomunikace

  Čl. 84 Bankovnictví, pojišťovnictví, ostatní finanční služby a spolupráce při kontrole

  Čl. 85 Měnová politika

  Čl. 86 Praní peněz

  Čl. 87 Regionální rozvoj

  Čl. 88 Sociální spolupráce

  Čl. 89 Cestovní ruch

  Čl. 90 Malé a střední podniky

  Čl. 91 Informace a komunikace

  Čl. 92 Ochrana spotřebitele

  Čl. 93 Celnictví

  Čl. 94 Statistická spolupráce

  Čl. 95 Ekonomika

  Čl. 96 Narkotika

  HLAVA VII Kulturní spolupráce

  HLAVA VIII Finanční spolupráce

  HLAVA IX Institucionální, všeobecná a závěrečná ustanovení

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti