ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : III . ODKAZY NA TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPOKLAD BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ
Kapitola : Úvod

Text:III. odkazy na technické normy a předpoklad bezpečnosti průmyslových výrobků

      Evropská dohoda o přidružení zavazuje Českou republiku připravovat se ke členství v Evropské unii a přijímat za tím účelem řadu opatření, mimo jiné i řadu opatření legislativní povahy.

      Plnění tohoto úkolu vyžaduje i provedení potřebných analýz, mimo jiné i provedení právní analýzy postavení účastníků tržních vztahů v prostředí, které vytváří zejména tzv. nový přístup k technické harmonizaci a normám.

      Tomu je věnována následující stať.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti