ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :15. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY
Část :II. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY
Kapitola :C. Přílohy

Text:GRAFY


Vývoj počtu podnikatelů v letech 1992 až 1997

Vývoj počtu podnikatelů na 1000 obyvatel podle regionůKARTOGRAMY

Hustota obyvatel v okresech ČR na 1 km2

Podíl obyvatel se středním a vysokoškolským vzděláním
v okresech ČR v %

Podíl městského obyvatelstva v okresech ČR v %

Míra nezaměstnanosti v okresech ČR k 31.12.1997

Počet podnikatelů v regionech na 1000 obyvatel

Počet podnikatelů na 1000 obyvatel v okresech ČR

Počet konkurzů v okresech ČR v roce 1997

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti