ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > VI . Přílohy ke Směrnici Rady 83/189/EHS

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :VI . PRACOVNÍ TEXT MH ČR Směrnice Rady 83/189/EHS z 28.3.1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů se zahrnutím jejích modifikací daných Směrnicí Rady 88/182/EHS a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/1O/ES česká
Kapitola :VI . Přílohy ke Směrnici Rady 83/189/EHS

Text:Přílohy ke Směrnici Rady 83/189/EHS

  ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES:

  PŘÍLOHA I

  Evropské normalizační orgány

  CEN

  Comité Européen de Normalisation

  CENELEC

  Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

  ETSI

  European Telecommunications Standards Institute

  PŘÍLOHA II

  Národní normalizační orgány

  1. BELGIE

  IBN/BIN

  Institut belge de normalisation

  Belgisch Instituut voor Normalisatie

  CEB/BEC

  Comité électrotechnique belge

  Belgisch Elektrotechnisch Comité

  2. DÁNSKO

  DS

  Dansk standardiseringsraad

  DEK

  Dansk Elektroteknisk Komite

  3. NĚMECKO

  DIN

  Deutsches Institut für Normung e.V.

  DKE

  Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

  4. ŘECKO

  ELOT

  Hellenic Organization for Standardization

  5. ŠPANĚLSKO

  AENOR

  Asociación Espaňola de Normalización y Certificacion

  6. FRANCIE

  AFNOR

  Association francaise de normalisation

  UTE

  Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprćs de l'AFNOR

  7. IRSKO

  NASI

  National Standards Authority of Ireland

  ETCI

  Electro-Technical Council of Ireland

  8. ITÁLIE

  UNI

  Ente Nazionale Italiano di Unificazione

  CEI

  Comitato Elettrotecnico Italiano

  9. LUCEMBURSKO

  ITM

  Inspection du travail et des mines

  SEE

  Service de l'énergie de l'Etat

  10. NIZOZEMÍ

  NNI

  Nederlands Normalisatie Instituut

  NEC

  Nederlands Elektrotechnisch Comité

  11. PORTUGALSKO

  IPQ

  Instituto Portugués da Qualidade

  12. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

  BSI

  British Standards Institution

  BEC

  British Electrotechnical Committee.

  Doplněno podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru (příloha II, Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a podle Protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, závěrečný akt:

  RAKOUSKO

  ÖN

  Österreichisches Normungsinstitut

  ÖVE

  Österreichischer Verband für Elektrotechnik

  FINSKO

  SFS

  Suomen Standardisoimialiitto SFS r.y.

  SESKO

  Suomen Sähkötechnillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.

  ISLAND

  STRI

  Stadlarád Islands

  LICHENŠTEJNSKO

  SNV

  Schweizerische Normen-Vereinigung

  NORSKO

  NSF

  Norges Standardiseringsforbund

  NEK

  Norsk Elektroteknisk Komite

  ŠVÉDSKO

  SIS

  Standardiseringskommissionen i Sverige

  SEK

  Svenska Elektriska Kommissionen

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti