ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Vztah práva ES a mezinárodního práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Část :V. VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI PRÁVEM VNITROSTÁTNÍM, MEZINÁRODNÍM A PRÁVEM ES
Kapitola :B. Vztah práva ES a mezinárodního práva

Text:Právo ES má nepochybně základ v mezinárodním právu. V postupném vývoji se objevují podstatné rozdíly mezi těmito systémy. ES jako subjekty mezinárodního práva mají rozsáhlé pravomoci v oblasti zákonodárné, výkonné a soudní, a to prostřednictvím institucionální základny zřízené zakládajícími smlouvami. Zřízení subjektu, který by byl nadřízen státům a plnil by mezinárodní smlouvu vedle států není v mezinárodním právu tak častým jevem. Navíc je ES oprávněno vydávat vlastní normativní právní akty a je nadáno soudní pravomocí. Tedy jde už o jinou formu, než je klasická mezinárodní organizace, která se opírá o vůli členských států.
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti