ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > E. Usnesení vlády ČR ze dne 14. ledna 1998 č. 25 o odvolání a jmenování vedoucího delegace České republiky pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :E. Usnesení vlády ČR ze dne 14. ledna 1998 č. 25 o odvolání a jmenování vedoucího delegace České republiky pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii

Text:Tímto usnesením vlády byl jmenován vedoucím delegace ČR pro vyjednávání o podmínkách vstupu ČR do EU náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Pavel Telička.
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti