ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > J. Usnesení vlády ČR ze dne 8. dubna 1998 č. 235 o Zásadách regionální politiky vlády

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :J. Usnesení vlády ČR ze dne 8. dubna 1998 č. 235 o Zásadách regionální politiky vlády

Text:( Analýza tohoto usnesení vlády ČR je předmětem samostatné následující kapitoly.)
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti