ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Část :V. LITERATURA
Kapitola :Literatura

Text:105

Europe 2000+, Cooperation for the European Territorial Development, Office for Official Publication of the European Communities, Luxemburg, 1994

Kadeřábková, J., Mates, P., Postránecký, J., Wokoun, R.: Úvod do regionálních a správních věd, CODEX Bohemia, 1996

Smlouva o Evropské unii. Smlouva o založení Evropského společenství, Victoria Publishing, 1994

Serving the European Union, a citizen´s guide to the institutions of the European Union, Office for Official Publication of the European Communities, Luxemburg, 1994

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti