ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část : II. ZÁKLADNÍ CÍLE A ZÁVAZKY EVROPSKÉ DOHODY A JEJÍ INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Kapitola :A. Základní cíle

Text:A. ZÁKLADNÍ CÍLE

  Cíle Evropské dohody jsou:

  - poskytnout vhodný rámec pro politický dialog umožňující rozvoj těsných politických vztahů mezi stranami;

  - podporovat rozvoj obchodu a harmonických ekonomických vztahů mezi stranami a tím posílit i dynamický hospodářský rozvoj a prosperitu v ČR;

  - poskytnout základnu pro finanční a technickou pomoc Společenství ČR;

  - poskytnout vhodný rámec pro postupnou integraci ČR do Společenství. ČR bude za tím účelem působit ke splnění nutných podmínek;

  - podporovat spolupráci v kulturních otázkách.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti