ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 163 k návrhu Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :C. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 163 k návrhu Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii

Text:Podle tohoto usnesení vláda

I. s c h v a l u j e Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii;

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, jichž se problematika vstupu do Evropské unie týká, průběžně zajišťovat naplňování Národního programu,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí předložit vládě ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy a guvernérem České národní banky zprávu o plnění Národního programu spolu s návrhem jeho aktualizovaného znění do 31. října 1998.

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj je důležitá ta část Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii, která se týká zejména regionální a strukturální politiky ( viz přílohu č. 2).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti