ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 6. Analytická struktura komunitární legislativy podle Rejstříku platné legislativy ES

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :VII. Přílohy
Kapitola :6. Analytická struktura komunitární legislativy podle Rejstříku platné legislativy ES

Text:Příloha č. 6

Analytická struktura komunitární legislativy podle Rejstříku platné legislativy ES

(Directory of Community legislation in force and other acts of the Community institutions)

01. Všeobecné, finanční a institucionální otázky

General, financial and institutional matters

02. Celní unie a volný pohyb zboží

Customs union and free movement of goods

03 Zemědělství

Agriculture

04. Rybářství

Fisheries

05. Volný pohyb pracovních sil a sociální politika

Freedom of movement for workers and social policy

06. Právo na podnikání a svoboda poskytování služeb

Right of establishment and freedom to provide services

07. Dopravní politika

Transport policy

08. Politika hospodářské soutěže

Competition policy

09. Zdanění

Taxation

10. Hospodářská a měnová politika a volný pohyb kapitálu

Economic and monetary policy and free movement of capital

11. Vnější vztahy

External relation

12. Energie

Energy

13. Průmyslová politika a vnitřní trh

Industrial policy and internal market

14. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů

Regional policy and coordination of structural instruments

15. Životní prostředí, spotřebitelé a ochrana zdraví

Environment, consumers and health protection

16. Věda, informace, vzdělávání a kultura

Science, information, education and culture

17. Právo týkající se podnikání

Law relating to undertakings

18. Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Common, foreign and security policy

19. Spolupráce v oblasti soudnictví a vnitřních záležitostí

Cooperation in the fields of justice and home affairs

20. Evropa lidí

Peoples Europe

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti