ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > F. Evropská normalizace v číslech

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část : II. EVROPSKÁ NORMALIZACE Ing. O. Kunc, CSc., Ing. Z. Štoud - ČSNI
Kapitola :F. Evropská normalizace v číslech

Text:F. Evropská normalizace v číslech

  1. Roční počty úkolů do r. 1995

  CEN

  CENELEC

  ETSI  2. Roční produkce norem
  CEN (EN a HD)

  CENELEC (EN a HD)


  ETSI (ETS a TRB)


  3. Celkové počty EN a HD v období 1992 - 1995

  CEN

  CENELEC


  etsi


2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti